Spring naar inhoud

Een website voor het Hoogheemraadschap van Delfland waar je (bijna) alles zelf kunt regelen

Nederland en water: onlosmakelijk verbonden. Op regionaal niveau beschermen waterschappen ons tegen overstromingen, zorgen ze voor voldoende water, schoon water en voor het zuiveren van het afvalwater. Maar dit kunnen zij niet alleen. Dit vraagt om goede samenwerking. Denk aan inwoners die melding maken over dode vissen in het water, ondernemers die vergunningen aanvragen en ambtenaren die ‘waterbeheer’ meenemen in hun ruimtelijke plannen. Daarom wil het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe website ontwikkelen die dit beter ondersteunt. Een website waarop iedereen (bijna) alles zelf kan regelen!

Om deze website te ontwikkelen heeft het waterschap eerst onderzocht wat op dit moment wel en niet goed gaat op de huidige website. Nog niet alle feedback is verwerkt, maar er zijn wel al een aantal nieuwe ontwerpen die we kunnen laten zien. We willen je vragen om naar deze ontwerpen te kijken en daarna in een formulier aan te geven of je vindt dat we goed op weg zijn. Let op: nog niet alles is klikbaar in deze ontwerpen.

Bekijk het ontwerp
Stuur je feedback
Bekijk het ontwerp

Spelregels

  1. Tot 5 maart kan iedereen de ontwerpen voor de nieuwe website bekijken. Als inwoner, ondernemer, overheidsmedewerker, docent en student.
  2. Nadat je de ontwerpen hebt bekeken, kun je het waterschap laten weten wat je van deze nieuwe ontwerpen vindt door het vragenformulier in te vullen.
  3. Op basis van de ingevulde vragenformulieren, gaat het waterschap aan de slag met het definitieve ontwerp voor de nieuwe website.

Tijdlijn

15 januari tot 15 februari

Opdrachten uitvoeren en benoemen wat op de huidige website wel of niet goed gaat. Deze feedback wordt meegenomen in het nieuwe ontwerp van de website.

15 februari tot 5 maart

Toetsen van het nieuwe ontwerp van de website. De feedback hierop wordt meegenomen in de ontwikkeling van het definitieve ontwerp.

Login om verder te gaan
refresh
Cancel